30.4.14

Synlighet på Facebook-sider

Hvis du lurer på hvorfor mange av innleggene på Korrekturavdelingens Facebook-side ikke vises i nyhetsstrømmen din, så er det fordi Facebook bevisst begrenser synligheten. De ønsker (naturlig nok) at sider som dette skal betale for annonsering og synlighet. Med et budsjett på kr 0 kan Korrekturavdelingen selvfølgelig ikke annonsere. En måte å få økt synlighet på er at dere deler bilder og innlegg (og klikker på "liker"). Da vil flere av dem som liker siden, også få se innleggene.

Så tusen takk til alle som deler og liker! (Takk også til Nina Furu for tips!)

12.11.13

Ordene betyr noeOrdene vi bruker for å beskrive ting, kan avdekke eller dekke over, de kan være nøytrale eller ladet. I denne videoen tar komikeren George Carlin for seg utviklingen av begrepene vi (det vil si amerikanerne) bruker for å beskrive ekstreme traumer som følge av krig. Nå er dette selvfølgelig satt på spissen for at vi skal le av det, men det er en sannhet i Carlins fremstilling som i det minste kan inspirere oss til å tenke over hvorfor vi bruker akkurat disse begrepene.

Fra shell shock til battle fatigue til operational exhaustion til post-traumatic stress disorder.