12.11.13

Ordene betyr noeOrdene vi bruker for å beskrive ting, kan avdekke eller dekke over, de kan være nøytrale eller ladet. I denne videoen tar komikeren George Carlin for seg utviklingen av begrepene vi (det vil si amerikanerne) bruker for å beskrive ekstreme traumer som følge av krig. Nå er dette selvfølgelig satt på spissen for at vi skal le av det, men det er en sannhet i Carlins fremstilling som i det minste kan inspirere oss til å tenke over hvorfor vi bruker akkurat disse begrepene.

Fra shell shock til battle fatigue til operational exhaustion til post-traumatic stress disorder.