4.2.07

Garpegenitiv


Garpegenitiv («Kåre sin spade» i stedet for «Kåres spade») kommer til å bre om seg nå som ingen aviser lenger har noen til å kvalitetssikre språket. En del misliker garpegenitiven i bokmålstekster, mens andre aksepterer den som en del av språkutviklingen. Er det greit for deg at den tradisjonelle genitivs-s-en erstattes av garpegenitiv? Hvis du er av dem som aksepterer den: Når skal den i så fall brukes? Alltid? Litt innimellom? Skal det stå «Kåre sin spade» et sted og «Kåres spade» et annet?

Les mer om garpegenitiv på Korrekturavdelingen.

Ingen kommentarer: