16.10.07

Nettstedsøk eller nettstedssøk?

Et nettstedsøk er et søk på et nettsted der resultatet bare viser filer fra dette nettstedet. Et nettstedsøk etter kommareglerKorrekturavdelingen vil med andre ord bare vise sider fra domenet www.korrekturavdelingen.no.

I forbindelse med en rapport jeg har skrevet om hvordan bedrifter og organisasjoner bør legge opp nettstedsøket sitt, har jeg vært usikker på om jeg har skrevet ordet "nettstedsøk" riktig. Ordet står selvfølgelig (ennå) ikke i noen ordbøker, men vi som er interessert i språk, vet jo godt at veldig mange helt kurante ord ikke står i noen ordbøker. Ord som vibrovagina, søkemotoroptimalisering og runkehorn står ikke i vanlige ordbøker. Det siste ordet er slang eller folkets måte å si trekkbasun på. Søkemotoroptimalisering må vel helst regnes som fagterminologi. Vibrovagina hører til den lavkroppslige sfæren, men er også et slags faguttrykk.

Men så tilbake til min tvil: Skrives det "nettstedsøk" eller "nettstedssøk"? I bakhodet luret sammensetninger med –sted(s)- og 2+1-reglen. Bostedsadresse kan eksemplifisere begge. Her er det binde-s på det stedet i ordet er hovedsammensetningen skjer, nemlig mellom bosted og adresse. S-en markerer at bosted skal oppfattes som en enhet, mens adresse er den andre enheten.

Jeg fant støtte i Google for min magefølelse:
nettstedsøk 79.000
nettstedssøk 387

Jeg skrev til Språkrådet for å høre hva de mente, og dette er svaret jeg fikk:

Vi mener at den riktige skrivemåten er 'nettstedsøk', altså ingen binde-s. Grunnen er trolig at et nettstedsøk er et søk på et nettsted. Her foreligger det ikke noe eierforhold mellom leddene i sammensetningen. Derimot er bostedsadresse adressen til et bosted. Her foreligger det et eierforhold mellom leddene i sammensetningen.

1 kommentar:

Hobbyfilosofen sa...

Hm, men er da nettstedssøk, altså med binde-s, et søk etter nettsteder? Altså det man til vanlig gjør i en generell søkemotor?