28.10.10

Søk i Bokmålsordboka på Korrekturavdelingen.no

Søk direkte i Bokmålsordboka er nå lagt til på Korrekturavdelingens forside. Dette gjør det lettere for brukerne å foreta søk. Søkefunksjonaliteten har hele tiden vært der i venstremargen på de andre sidene, men forsvant fra forsiden da den ble løsrevet fra nettstedets standardmal.

Hjelp Korrekturavdelingen.no med å finne ord

Hjelp Korrekturavdelingen.no med å finne ord med tre ganger to like bokstaver. En del ord har tre ganger to like bokstaver i seg. Disse ordene skrives ofte feil. Dersom man husker ordene, er det lettere å skrive dem riktig.

Tips oss om flere ord ved å legge inn en kommentar under!

Egennavn
  • Hakkapeliitta
  • Mississippi
  • Russellville
  • Tallahassee
  • Tennessee


Andre ord
  • appetittvekkende
  • pennallokk
  • pennevenninne

5.10.10

Blir Sykehuset Buskerud Drammen sykehus eller Buskerud sykehus?

Administrerende direktør i Vestre Viken HF Nils Fredrik Wisløff ønsker å endre navnet på Sykehuset Buskerud fordi konstruksjonen ikke er naturlig på norsk, melder Drammens Tidende. Og det er den ikke. "Sykehuset Buskerud" må etter normale norske regler for hvordan en slik konstruksjon oppfattes på norsk, bety at dette sykehuset heter Buskerud. Det er parallelt med konstruksjonen "snømannen Kalle".

Hadde de i sin tid kalt sykehuset for Sykehuset i Buskerud, ville navnet ha vært helt greit.

I et saksframlegg for styret ved Sykehuset Buskerud, har administrasjonen gått inn for å omdøpe Sykehuset Buskerud til Drammen sykehus. Motstandere av navnebyttet har hevdet at Drammen sykehus fort kan bli forvekslet med det etablerte Drammen Private Sykehus (Teres Medical Group).

Derfor har Buskerud sykehus blitt foreslått, og det er etter min mening et godt alternativ fordi det beholder ordene fra det opprinnelige navnet samtidig som navnet signaliserer at det er et sykehus for mer enn bare Drammen.

Navnet et sykehus velger er selvfølgelig av stor betydning. Tidligere var Klinikk Stokkan i Trondheim og Klinikk Stokkan i Tromsø samarbeidende klinikker med samme grunnavn. Klinikkene er nå begge en del av kjeden Teres Medical Group, men Klinikk Stokkan Tromsø har endret navn til Tromsø Private Sykehus. Nå flere år etter navneskiftet opplever sykehuset i Tromsø at mange fremdeles ser på dem som "Stokkanklinikken" i Tromsø eller spør etter Klinikk Stokkan. Men nå er det bare Klinikk Stokkan i Trondheim som har dette navnet.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst anbefaler at helseforetakene navngis «Sykehuset» etterfulgt av et geografisk navn. Nils Fredrik Wisløff ønsker å fravike dette. Dette er svært forståelig. Universitetene våre følger ikke denne unorske konstruksjonen, så jeg kan ikke skjønne hvorfor sykehusene skal gjøre det: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og så videre. Hvor meningsløst hadde det ikke vært om noen hadde foreslått at det skulle hete Universitetet Oslo og Universitetet Bergen. ("Oslo universitet" ville ha vært en normal og riktig konstruksjon, men ikke Universitetet Oslo.)

En annen ting er at feil rådgivere har fått siste ord i denne saken da navnet i sin tid ble endret til Sykehuset Buskerud; noe helt annet er om skattebetalerne skal belastet med et svinedyrt navneskifte. Kan man ikke gi de opprinnelige navnegiverne et dask på pungen og la dem betale dette fra egen lomme?

Dersom navnet blir Drammen sykehus, skal det etter offisiell norsk rettskrivning være liten s i sykehus. Statlige og kommunale institusjoner, etater etc. bestående av flere ord skal bare ha stor forbokstav i første ord. Private sykehus kan skrive navnet sitt som de vil fordi det er enhvers rett å velge skrivemåten på egennavn. Derfor ser man navn som Sørlandsparken Spesialistsenter (tidl. Sørlandsparken Plastikkirurgi) og Tønsberg Privatklinikk. En slik bruk av stor forbokstav kan ikke statlige og kommunale enheter tillate seg, jf. diskusjonen rundt Akershus universitetssykehus.

Og mens offentlige sykehus nedsetter komiteer og bruker hundretusenvis av kroner på diskusjoner om slik byråkratmat, fokuserer private sykehus landet rundt på å behandle pasienter mer effektivt og ofte billigere enn de offentlige. Enten man liker det eller ei.