22.9.06

Nu også understreket

Korrekturavdelingens brukere har i liten grad benyttet linker som står midt inni teksten. Jeg forsøker en periode med understreking på linkene for å se om det frister brukerne mer. Jeg har også en mistanke om at enkelte brukere ikke har skjønt at den oransje skriftfargen signaliserer link.

19.9.06

Unike brukere


Statistikken for Korrekturavdelingen.no viser at det er 211 unike brukere på hverdager (gjennomsnitt de siste tre ukene). Det har vært en stadig stigende kurve, som selvfølgelig øker med at flere linker til nettstedet. Allikevel er søkemotorene den viktigste formidleren av besøkende. Den typiske førstegangsbesøker (se illustrasjon) er en person som i jobb- eller studiesammenheng er usikker på hvordan en forkortelse skrives, hvordan man grupperer tall større enn 9999, hvordan man bruker semikolon osv.

Alle som jobber med webkommunikasjon, vet hvor hvor viktig det er at nettsidene er synlige i søkemotorene. (Eller riktigere: De burde vite det.)

Når folk søker etter «bruk av apostrof», vil jeg selvfølgelig at de skal ende opp på Korrekturavdelingen. Nå har ikke jeg noe å selge, men jeg har jo laget sidene for at de skal bli brukt. For folk som har noe å selge, er det av avgjørende betydning at de får besøkende (og at de blir der lenge nok til å kjøpe noe). Og når man vet at omtrent halvparten av alle som besøker et nettsted, kommer dit via en søkemotor, sier det seg selv at dette må være et prioritert område.


Jeg skriver mer om webkommunikasjon i en annen blogg

18.9.06

Å eller og?

Korrekturavdelingen er nå oppdatert med en side som tar for seg bruk av å og og. Den er skrevet av Jan R. Tislevoll, som tidligere blant annet har jobbet i (daværende) Norsk språkråd. Tislevoll jobber med korrektur, språkvask etc.

Skal jeg bruke og eller å? (Korrekturavdelingen)

E. coli

Jeg må innrømme at jeg har vært usikker på hvordan E. coli skal skrives (mellomrom eller ikke), men i dag har jeg fått en oppklaring fra Språkrådet: E. coli

Språkrådet anbefaler skrivemåten med stor E, punktum og mellomrom. Ved sammensetninger anbefaler Språkrådet bindestrek: E. coli-saken.

15.9.06

Nye Korrekturavdelingen

Jeg har planlagt å gi Korrekturavdelingen et mer tidsriktig og moderne utseende. Planen er at alt skal være ferdig til nyttår.

Har du forslag til ting som kan forbedres? Er det vanskelig å finne det du er på utkikk etter? Finner du Korrekturavdelingen når du søker i søkemotorene? Er menyen lett å finne frem i? Savner du linker til gode språksider? Si din mening, enten i en kommentar her eller i en e-post til nettredaktøren. Alle forslag vil bli vurdert!

Skrive brøk i Word

Hvordan skriver du brøk i Word? Enten du er en lærer som skal sette opp brøkregnestykker, eller du skal skrive en oppgave der du må gjengi brøkstykker, finner du svaret i en ny artikkel i Korrekturavdelingens seksjon for Word-tips.

Slik skriver du brøk i Word (Word-tips på Korrekturavdelingen.no)
Matematikk.org – det nasjonale nettstedet for matematikk