18.9.06

Å eller og?

Korrekturavdelingen er nå oppdatert med en side som tar for seg bruk av å og og. Den er skrevet av Jan R. Tislevoll, som tidligere blant annet har jobbet i (daværende) Norsk språkråd. Tislevoll jobber med korrektur, språkvask etc.

Skal jeg bruke og eller å? (Korrekturavdelingen)

Ingen kommentarer: