19.9.06

Unike brukere


Statistikken for Korrekturavdelingen.no viser at det er 211 unike brukere på hverdager (gjennomsnitt de siste tre ukene). Det har vært en stadig stigende kurve, som selvfølgelig øker med at flere linker til nettstedet. Allikevel er søkemotorene den viktigste formidleren av besøkende. Den typiske førstegangsbesøker (se illustrasjon) er en person som i jobb- eller studiesammenheng er usikker på hvordan en forkortelse skrives, hvordan man grupperer tall større enn 9999, hvordan man bruker semikolon osv.

Alle som jobber med webkommunikasjon, vet hvor hvor viktig det er at nettsidene er synlige i søkemotorene. (Eller riktigere: De burde vite det.)

Når folk søker etter «bruk av apostrof», vil jeg selvfølgelig at de skal ende opp på Korrekturavdelingen. Nå har ikke jeg noe å selge, men jeg har jo laget sidene for at de skal bli brukt. For folk som har noe å selge, er det av avgjørende betydning at de får besøkende (og at de blir der lenge nok til å kjøpe noe). Og når man vet at omtrent halvparten av alle som besøker et nettsted, kommer dit via en søkemotor, sier det seg selv at dette må være et prioritert område.


Jeg skriver mer om webkommunikasjon i en annen blogg

Ingen kommentarer: