5.11.09

Språkdagen 2009: Hvorfor vokser språknormer frem?

Kvar går grensa mellom rett og gale i språket og mellom godt og dårleg språk? Kva er vitsen med normer for språk og språkbruk, og kvar kjem normene frå? Er dei til hjelp eller plage?

Språkdagen 2009 handlar om korleis og kvifor språknormer veks fram.

Tid og stad:
Onsdag 11. november 2009 kl. 10.00–15.00, Grand Hotel, Oslo


Program for dagen
9.15
Registrering og kaffi frå kl. 9.15

10.00
Opning ved teatersjef Ellen Horn
Professor emeritus Tore Janson: Varifrån kommer språkens gränser?

11.00
Professor Helge Dyvik, UiB: Valgfrihet og virkelighet. Om normklynger i avisspråk – en undersøkelse av hvordan valgfriheten blir brukt
Rapp ved Runar Gudnason

11.30
Lunsj

12.30
Fellesgode eller privat eigedom? Paneldebatt om skrivemåten av stadnamn
Seksjonsleiar Anne Svanevik, Statens kartverk
Førsteamanuensis Aud-Kirsti Pedersen, UiT
Lokalhistorikar Birger Lindanger
Stortingsrepresentant Olemic Thommessen

13.10
Hiphop og sprenging av grenser Runar Gudnason intervjua av førsteamanuensis Endre Brunstad, UiB
Rådgjevar Karianne Skovholt, Språkrådet: Smilefjes i e-post – helt på trynet?

13.45
Pause

14.00
Førsteamanuensis Jon Erik Hagen, UiB: Hva er nok norskkunnskap? Om normer for norsk som andrespråk
Hovudredaktør Oddrun Grønvik, Norsk Ordbok 2014: Standardspråk som demokratisk gode

14.40
Språkprisen 2009 Utdeling ved Ida Berntsen, styreleiar i Språkrådet

14.50
Oppsummering Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet

14.55
Kunstnarleg avslutning


Konferansier: Magnhild Bruheim

6.9.09

Smittefeil

En type skrivefeil som ofte gjøre, er at man lar et ord eller en stavelse smittes av noe som kommer like etter: Politiet opplyser at det ikke ligger noe krininelt bak dødsfallet.

I den norske oversettelsen av P.D. James' siste roman "Den siste pasienten" fant jeg tre slike smittefeil:
Han merket av Kim slappet av (s. 83)
Rhoda Gradwyn kadde kanskje oppfattet det annerledes (s. 181)
Spør du meg om hun fortalte meg deg, politiinspektør? (s. 336)

Forskjellige typer skrivefeil

6.4.09

For å, til å, ved å - preposisjonsuttrykk

  • For å klare eksamen [IKKE KOMMA] må du lese pensum.
  • Ved å kappe av deg fingrene [IKKE KOMMA] forspilte du dine muligheter til å bli berømt pianist.

Slike uttrykk kalles preposisjonsuttrykk. Når preposisjonsuttrykk innleder en setning, skal de ikke ha komma etter seg.

Les mer om preposisjoner på Riksmalsforbundet.no

1.4.09

Enig i, enig med, enig om

Enig i, enig med, enige om - hva er riktig?

Man kan være enig med en person, men enig i et synspunkt. Derimot blir man enig om en forhandlingsløsning.

Les mer om bruk av preposisjoner på Riksmalsforbundet.no.

19.3.09

Søke i Wikipedia fra Korrekturavdelingen

Du kan nå søke i Wikipedia rett fra Korrekturavdelingen. Søkeboksen finner du i venstre kolonne sammen med ordboksøkene. Inntil videre er det bare engelsk Wikipedia du kan søke i.

Takk for kode-tips fra Bård Øien

Mykt linjeskift i Word

I Word kan du foreta linjeskift ved å bruke soft-enter (mykt linjeskift).
Skift + Enter
Du foretar linjeskift, men unngår stor bokstav som ved normal Enter.
Nyttig hvis du vil ha et brev til å ha et spesielt utseende mht setninger/linjer/ord.

Ctrl + Enter lager sideskift.

Se andre Word-tips på Korrekturavdelingen

Takk for tips fra Stein Løberg